Nettrettigheter: halvfullt eller halvtomt glass?

Av - 6.11.2009 16:05

Denne ukens kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet (ledet av det svenske formannskapet) om nettrettigheter ble ingen stor seier for noen av partene. Slik må teksten og reaksjonene etterpå tolkes.

Saken griper rett inn i debattene om straffereaksjoner mot “pirater”. I Frankrike er regjeringens lov om utestengelse av nettbrukere som tas i ulovlig fildeling vedtatt og godkjent, etter mye om og men. Storbritannia ser ut til å følge opp med en lignende lov. Et stort flertall i Europaparlamentet ville gjøre slike lover umulige ved å få inn et tillegg i telekom-pakken (som egentlig dreier seg mest om andre spørsmål knyttet til regulering av sektoren). Her skulle det kreves at en domstol måtte inn i bildet før en nettbruker kunne fratas tilgangen. Presset av Frankrike ville ikke Rådet godta dette. Faren var at hele telekompakken, som har mange bestemmelser det ellers er stor enighet om, ville bli utsatt i lang tid.

Kompromissteksten (se nedenfor) viser til at man må ha “adequate procedural safeguards… including effective judicial protection and due process.” Den eksplisitte henvisningen til domstolsprøving er imidlertid borte.

Resultatet av forhandlingene fikk EUobserver til å skrive at “slaget var tapt” om nett-tilgang som grunnleggende rettighet, men denne tolkningen fikk raskt konkurranse. De vi må tro er de mest prinsippfaste i slike saker, Piratpartiet, var noenlunde fornøyd. “Det er mulig at vi vant“, skrev de i sin pressemelding. Dette synes å være gjennomgangstonen. Tilhengerne av domstolsprøving og nettaktivister ser ut til å være fornøyd med å ha fått såpass mye ut av forhandlingene (men enkelte ser glasset som halvtomt). Nå blir det opp til nasjonale regjeringer og domstoler å fortolke hvorvidt formuleringen i telekompakken begrenser muligheten til å stenge nettbrukere ute.

Saken virker også som en god illustrasjon på hvordan EU-systemet virker nå. Det er interessant å se hvordan EU-parlamentarikere og regjeringsmedlemmer fra samme land står mot hverandre og til dels spiller ut nasjonale konflikter på Brussel-arenaen. Dette skjedde i hvert fall med Frankrike og Sverige i denne saken. Og som vanlig forsøker Parlamentet å bruke all den makt de er blitt tildelt (og som vil øke enda mer når Lisboa-traktaten trer i kraft snart).

Parlamentet har for øvrig laget en “ofte stilte spørsmål” om telekompakken.

Her er hele teksten i kompromisset:

Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law. Any of these measures regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior, fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.

Tags: , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.