Hvorfor fikk Hellas bli EU-medlem?

Av - 16.6.2010 14:18

Hellas ble medlem av EU (EF) i 1981. Bare syv år før hadde landet vært et militærdiktatur. Frigitte dokumenter fra det tyske utenriksdepartementet forteller noe av historien bak beslutningen om å tilby grekerne medlemskap, skriver Die Zeit.

Som et ekko av dagens debatt om å bruke tyske penger for å redde gresk økonomi, var det også på 70-tallet mye skepsis mot å slippe grekerne inn i det europeiske fellesskapet. Toneangivende medier gikk mot på lederplass. Dokumentene viser at den tyske ambassadøren i Hellas også var sterk motstander. Ved å utvide med søreuropeiske medlemmer risikerte man på sikt å gjøre EF til en ren frihandelssone uten politisk innhold, mente han. Her viste ambassadøren til forestillinger fra 60-tallet om å utvikle egne atomstridskrefter i EF! Ikke rart at man i utenriksdepartementet har notert i brevmargen: “Ach du lieber Himmel”.

Tyske beslutningstakere var fullt klar over at det ikke fantes noen økonomiske argumenter for å akseptere en søknad om EU- (EF-) medlemskap for Hellas. Men de negative økonomiske følgene var håndterbare, mente regjeringen. Det veide tyngre at man måtte unngå at Europa ble delt i to blokker, en med større, politisk og økonomisk betydningsfulle land og en med små, politisk og økonomisk svakere nasjoner. Med andre ord, “rikmannsklubben” ble bevisst åpnet for fattigere fettere.

Ved å ta med Hellas og andre søreuropeiske land, kunne EF-Europa som helhet vinne innflytelse. Men Zeit-skribenten bemerker at slagordet “ingen deling av det frie Europa” også hadde en sikkerhetspolitisk side. Å nekte Hellas medlemskap kunne bety at landet drev i “andre utenrikspolitiske retninger”, les Sovjet-sfæren. Linjene kan trekkes til utvidelsen i Øst-Europa og dagens økonomiske redningsaksjon for Hellas:

Die Aufnahme Griechenlands in die EG 1981 hatte mit ökonomischen Motiven in der Tat nichts zu tun. Ganz im Gegenteil: Man erwartete sogar mehr wirtschaftliche Nachteile als Vorteile und war bereit, für das höhere Ziel einer Ausweitung des europäischen Friedensprozesses und den Ausbau des globalen Machteinflusses Europas Opfer zu bringen. Eine Grundhaltung, die nach wie vor die Agenda bestimmt: Aus denselben Gründen wurde 2004 die Osterweiterung der EU vollzogen – und heute beschlossen, Griechenland vor dem Staatsbankrott zu retten.

Tags: , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.