Folkpartiet: Fjern landbruksstøtten

Av - 28.5.2009 11:09

Folkpartiet presenterer seg som Sveriges mest EU-positive parti. Nå i sluttfasen av valgkampen til EU-parlamentsvalget har de lagt fram et forslag (pdf) om å kutte mesteparten av EUs landbruksstøtte (den utgjør som kjent ca 40 prosent av EUs totale budsjett, 55 milliarder euro) og bruke de frigjorte midlene til fire “pakker”:

  • Klima- og energipakke: Blant annet med større satsing på klimatiltak i u-land.
  • Infrastruktur- og forskningspakke: Vil blant annet ha en storstilt utbygging av høyhastighetstog.
  • Solidaritetspakke: Rive tollmurene mot ikke-EU-land og styrke bistand for demokratibygging.
  • Trygghetspakke: Opprette et Europas FBI og samtidig styrke personvern-vaktbikkjer.

Partiet vil beholde 17 milliarder euro av landbruksstøtten til støttetiltak for distrikter og arbeid med matsikkerhet. Her snakker Folkpartiets Erik Ullenhag om forslaget:

(saken først sett hos Mark Klamberg).

Tags: , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.