Europulsen

Av - 21.10.2011 11:23

Differanse (spread) mellom renten på franske og tyske statsobligasjoner med ti års løpetid, snapshot 21. oktober 2011 (kilde: Bloomberg)

Differansen mellom renten på franske og tyske statsobligasjoner har økt til sitt høyeste nivå siden 1992 denne uken. Aktørene i finansmarkedene er blitt mer usikre på Frankrikes økonomiske utsikter:

The yield gap between French and German bonds rose to a euro-zone-era high Thursday, as investors worried about the ability of France to shoulder additional costs of shoring up its banks while still supporting Greece and other fiscally stressed countries. Some investors are concerned striking a deal over the next week could even make some things worse. One goal of the talks is creating some form of insurance to help countries such as Italy and Spain lower borrowing costs. But only new debt would be insured, causing some investors to worry a two-tiered bond market would emerge, with new bonds being favored over existing, uninsured, bonds.

Rentedifferansen mellom tyske og italienske obligasjoner har også økt, til et nivå som på sikt ikke er forenlig med at Italia kan fortsette å være euromedlem, ifølge Eurointelligence.

Tags: ,

Kommentarfeltet er lukket.