Et luftslott av gevinster?

Av - 12.11.2011 12:02

Etter 18 års søknadsbehandling – har Russland fått grønt lys for sitt medlemskap i WTO.

Strenge krav
Men Russland må gå med på en ganske streng og krevende liste med premisser dersom landet skal få være med i handelsorganisasjonen. Spørsmålet er hva russerne faktisk vil få igjen for et slikt medlemsskap?

Noen av premissene WTO har fastsatt er blant annet at en rekke tollsatser på import må senkes. Toll på blant annet kjøtt, korn og elektriske artikler må ned.

WTO krever også at Russland ikke lenger får gi bøndene eksport-subsidier som gjør det lettere for russiske bønder å eksportere korn til utlandet. En del statseide selskaper må også privatiseres.

Luftslott?
Kravene er klare, men hva som blir utfallet for Russland er uklart. Eksperter og forkjempere for WTO peker på at Russland vil få en mer ”gjennomsiktig” økonomi med ekte konkurranse, fremfor korrupsjon. Dersom Russland blir medlem vil det altså bli mer forutsigbart for utenlandske investorer å investere i Russland. Men er det så enkelt? Vil stereotypiene om å investere Russland endres kun som en følge av et WTO medlemskap? For ikke å snakke om Russlands egen organisering av business… Trolig vil lite endres med det første.

Dette betyr i såfall at Russland må finne seg i en del krav som gjør situasjonen bedre for europeere, amerikanere og andre som ønsker å importere sine varer til Russland, mens fordelene landet selv  får fremstår som ukonkrete og idealistiske luftslott. For EU landene og Norge vil WTO medlemskapet ha positive effekter. Russland er en av EUs aller største handelspartnere og det er forventet at EU vil kunne øke sin eksport til Russland med omkring 5 prosent.

I konflikt med IMF-sjefens ønske
Sjefen for International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde, besøkte Moskva denne uken. Hun ga klar beskjed om at Russland må forsøke å diversifisere økonomien og slutte å være så avhengig av olje og andre råvarer.

Et WTO medlemskap vil tvert i mot kunne føre til at Russland vil kunne bli enda mer avhengig av sin råvareeksport. Dette fordi et WTO medlemskap vil kunne føre til sterkere konkurranse for den russiske industrien, da en vil få mer import av utenlandske varer. Dette kan bety slutten for mange fabrikker og industriområder.

Lagarde ønsker et mer stabilt Russland som kan stå imot kriser på verdensmarkedet. Dette er viktig for IMF da Russland er en av de viktigste aksjonærene i fondet.

Vil sponse
Lagarde besøkte Russland for å be om finansiell hjelp til å redde Eurosonen. Russiske politikere, inkludert president Dmitry Medvedev, har signalisert at Russland mest sannsynlig vil sponse den kriserammede Eurosonen igjennom IMF. Presidenten ønsker å hjelpe Europa mot at Russland og de andre BRIC landene får en større innflytelse i fondet.

Tags: , , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.