Balkan trasker mot EU (til og med Bosnia!)

Av - 14.10.2009 22:05

Makedonia oppfyller kriteriene for å begynne forhandlinger om medlemskap i EU, var meldingen fra kommissæren for utvidelse Olli Rehn i dag. Det er framskritt i forhandlingene med Kroatia, og de kan kanskje sluttføres neste år. Fra før er som kjent Slovenia medlem.

Da gjenstår fra resten av eks-Jugoslavia Serbia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Kosovo, og på Vest-Balkan for øvrig Albania. Montenegro og Albania har søkt, Serbia må “bare” få fakket Ratko Mladic først, ellers gjør de god framgang. Rapporten Rehn la fram i dag er som ventet ikke særlig positiv til Bosnia:

Bosnia and Herzegovina urgently needs to speed up key reforms. The country’s European future requires a shared vision on the overall direction of the country by its leadership, the political will to meet European integration requirements and to meet the conditions which have been set for the closure of the OHR.

Alt ved det gamle? Nei, kanskje ikke. Utrolig nok, noe kan være i ferd med å skje i Bosnia som Kommisjonen kanskje ikke har fått med seg, kanskje fant det best ikke å nevne.

Tankesmien European Stability Initiative (ESI) har som prosjekt å følge Balkan-landenes forsøk på å bli med i Schengen-samarbeidet og slik oppnå visafrie reiser til EU (og Norge). Her lå Bosnia så sent som i sommer håpløst etter de andre landene (Serbia, Makedonia og Montenegro ligger an til å komme i det gode selskap på nyåret). Men på få måneder har ESI oppfanget en oppsiktsvekkende forbedring i bosniernes innsats, viser den siste “Scorecard”-rapporten (pdf). Nå har Bosnia til og med passert Serbia i tiltak som å innføre biometriske pass, styrke arbeidet mot korrupsjon, samarbeide med diverse EU-organer på feltet osv. ESI kaller det et politisk gjennombrudd for Bosnia:

This record challenges the image of a dysfunctional country dominated by elites incapable of compromise. It underlines the force of EU soft power, if used in the right way. Recent months have shown that when there is a real incentive and credible conditionality, based on European standards, things can move forward surprisingly quickly. 2009 might yet see a fundamental turning point in Bosnia’s history: the end of the international protectorate (and of the mandate of the Office of the High Representative) and the promise to overcome the visa fence that continues to isolate the
country.

Jugosfæren kommer.

Tags: , , , , , , , , ,

Kommentarfeltet er lukket.