Innlegg merket ‘EU-valg 2009’

Skrik og stem

Av - 8.5.2009 18:27

Europaparlamentet går nye veier for å lokke velgere til stemmeurnene. Dette er siste skrik i EUs valgpropaganda:-)

Til Brussel for å slåss mot Brussel

Av - 17.4.2009 14:19
Annonse for Libertas på Huffington Post.

Annonse for Libertas på Huffington Post.

Det nye, EU-kritiske Libertas-partiet til irske Declan Ganley tror åpenbart det skal finne potensielle tilhengere blant leserne av Huffington Post. Annonsen over var å finne på førstesiden av den amerrikanske nettavisen i hele dag. Ganley, som var nei-general før irenes avstemning om Lisboa-traktaten, prøver å stable på beina en ny paneuropeisk allianse for å demokratisere EU, men foreløpig er det ikke så mye konkret politikk å finne på partiets nettside.

Det ville vært en smule ironisk om akkurat dette partiet skulle bidra avgjørende til mer blest om valget til EU-parlamentet i juni. EUs offisielle meningsmåling, Eurobarometer, viste denne uken at kanskje så få som en tredel av EU-borgerne vil stemme ved valget. I så fall fortsetter den triste trenden siden det første valget i 1979: Deltakelsen er gått ned ved alle valg siden. I 2004 var den på 45,5 prosent.

Det er ingen tvil om at EU-parlamentet har mer makt enn noensinne, så det kan virke paradoksalt at interessen for valget bare faller. Jon Worth forsøker å forklare på sin blogg hvorfor økt makt for parlamentet ikke nødvendigvis gir mer deltakelse. Han peker blant annet på at denne makten er vanskelig å forstå:

Secondly, while the European Parliment has undoubtedly gained power, I don’t think this is a power that is remotely comprehensible for voters. What is different in Europe now because the EPP-ED has been the largest political group since 2004? I can’t tell you and I’m an EU politics geek. Amending the services directive has been one of the EP’s big successes since 2004 but is any voter going to understand it, or any candidate going to even try to explain it to a voter?

I et intervju jeg gjorde med EU-forsker Erik Oddvar Eriksen tidligere i år, forklarte han den lave deltakelsen slik:

På det nasjonale plan spiller partisystemet en viktig rolle i det å klargjøre skillelinjene i politikken og de ulike alternativene velgerne står overfor. EU mangler et virkelig partisystem. EP-valgene blir derfor ofte karakterisert som ”annenrangs nasjonale konkurranser” hvor nasjonale saker dominerer debatten. Det blir vanskelig for velgerne å se hvordan stemmene deres vil utgjøre en forskjell, og mange velger å bli hjemme. Dette forsterkes av at mange føler liten grad av identifikasjon med EU. Når det gjelder nedgangen, så føyer den seg inn i et generelt mønster av synkende valgdeltakelse, også ved nasjonale valg. Ved forrige valg i 2004 var nok øst-utvidelsen noen måneder tidligere en viktig grunn til den dramatiske nedgangen vi så da. De fleste av de nye medlemslandene hadde en ekstremt lav valgdeltakelse.

Avansert prognosemakeri

Av - 7.4.2009 11:17
Partigruppene i EU-parlamentet 2004 og 2009 (prognose) (ill.: predict09.eu)

Partigruppene i EU-parlamentet 2004 og 2009 (prognose) (ill.: predict09.eu)

Slik blir utfallet av valget til EU-parlamentet i juni, skal vi tro tre statsvitere. En statistisk modell ligger til grunn, og de tre har i hvert fall hatt nok variabler å jobbe med. Å lage prognose for utfallet av valg i ett land er nå én ting, 27 blir liksom noe annet. På toppen av det hele er det jo ikke alle EU-land som har like stabile partisystemer. I de tidligere østblokklandene har partier blitt dannet, opplevd en kort blomstring og så visnet hen de siste årene.

Statsviterne skriver i sin analyse at det konservative EPP vil bli største gruppe igjen, selv om gruppen mister medlemmene fra de britiske Konservative. Toryene planlegger å danne en egen konservativ gruppe med det tsjekkiske partiet ODS. Sjansen er svært liten for at den sosialdemokratiske/sosialistiske gruppen vil få flertall.

Valget vil gi endringer i den nasjonale sammensetningen av de ulike partigruppene, mener forskerne. Dette høres ut som interessante forskyvninger:

Inside the EPP there are likely to be fewer German, British and Czech MEPs and more Polish, Italian and French. The German CDU/CSU is likely to remain the largest delegation in the EPP group. In the Socialists there are likely to be fewer French and Spanish MEPs and more German and Italian, with the German SPD the largest delegation. In the Liberals (ALDE) there are likely to be fewer French MEPs and more German, with the British and German delegations dominating the new group.

Svenske pirater skal kapre EU

Av - 18.3.2009 09:45

Dagens subjektive utvalg Europa-saker:

Det svenske Piratpartiet stiller 20 kandidater til EU-parlamentsvalget. Valget finner sted i de 27 EU-landene mellom 4. og 7. juni 2009.

Mangel på vann er ikke bare et problem i Sør-Europa — også Nord-Europa har problemer, viser ny rapport. Overforbruk og klimaendringer kan føre til vannmangel og tørke.

Svekket krone gir baksmell når svensk EU-avgift skal betales.

Russiske advarsler kan forhindre NATO-utvidelse.

Sarkozy er under press fra fagforeningene for å øke skattene til de rike. Storstreik planlagt 19. mars.