Norsk-tysk-britisk borgermøte i Berlin.

Av - 8.6.2012 07:27

Europeerne har forskjellige ting i ryggsekken, men alle må få bidra med sitt om EU skal få en fortsatt demokratisk utvikling. Foto: Dag Yngland

Kommenter

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.